ประกาศผลกิจกรรมประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

กิจกรรมที่ 1
แรงงาน ปันสุข!
กิจกรรมที่ 2
เลขท้ายนำโชค
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมเลขท้ายนำโชค
กิจกรรมที่ 4
ฝากเงินเพียง 300 บาท